Print Friendly, PDF & Email

FACEDASTIGER

Nem, hurtig og sikker vej til dit tag

FACADESTIGE EFTER ØNSKE OG MÅL

En facadestige er et must hvis du har en høj bygning som du skal nå op på taget af, og samtidig være sikret mod ulykker. Det er nemlig ikke nok bare at have en stige monteret. Når du skal op i højden er det vigtigt at sikkerheden er i orden. Det vil sige at stigen skal laves i passende mål, trinnene skal ligeledes have pasende mål, og så skal der være værn om, som beskytter hvis man skulle falde bagover. Derudover kan man sætte en låge og lås på stigen, så uvedkommende ikke får adgang til taget. Alt i alt en nødvendig løsning til at nå dit tag.
Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.

LEJDER / LEJDER MED RYGBØJLE / LEJDER TIL TAG

En anden betegnelse for facadestiger er lejder.

Lejder anvendes ligeledes når der er brug for lodrette stiger op ad fx høje bygninger, siloer, eller lignende, så man kan komme derop på en sikker måde, hvis der skal udføres reparationer eller lignende.

Lejder er en permanent stige som fastmonteres i muren, og som oftest anvendes som adgangsstige. De er populære, fordi de giver adgang til højder, der ellers ville være svære at nå, og fordi de er relativt nemme at installere og bruge.

Hvis der er brug for en flugtvejsstige, henviser vi til ligeløbstrapper og spindeltrapper.

Når man skal vælge et lejde, er det vigtigt at vælge den rigtige størrelse og type til det arbejde, man skal udføre. På høje bygninger, hvor der er en faldhøjde på 2500 mm eller derover, anbefaler vi altid at montere en rygbøjle som faldbeskyttelse. Vores rygbøjler har som standard en diameter på 700 mm og starter 2500 mm over jordniveau.

Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.
stige til tag i galvaniseret stål

Kvalitet der holder

Der findes mange forskellige typer af facadestiger, men de fleste består af en række trin eller stiger, som er fastgjort til en ramme, der kan sættes op mod facaden.

Rammen er som regel lavet af aluminium eller stål og er udstyret med forskellige sikkerhedsforanstaltninger, såsom stødabsorberende fødder og sikkerhedsliner, der holder stigen på plads.

Hos Schøller stål leverer vi altid facadestiger med sikkerheden i top. Vores facadestiger leveres med en rygbøjle der starter fra en højde på 2500 mm. og som har en diameter på 700 mm.

Rygbøjlen fortsætter til minimum 1000 mm. over udgangen af stigen. Udgangsplatformen udstyres med en håndliste på begge sider, hvilket sikre en korrekt og sikker udgang fra facadestigen. Alt sammen for at garanterer at sikkerheden er i top.

Ved facadestiger som er længere end 6000 mm. anbefaler vi at der bliver monteret en mellemrepos (hvilerepos), så der er mulighed for at holde en pause undervejs.

Fasadestiger

LEJDER / LEJDER MED RYGBØJLE / LEJDER TIL TAG

Vores trapper er nemlig tilpasset, så de kan stå udendørs i mange år, uden at ruste.

Materialet som trappen produceres af, har en stor indflydelse på, hvorvidt den kan monteres udendørs i det danske klima. Her har vi temmelig mange skift når det kommer til regn, frost, vind og sol. Og det tærer på stålet, hvis det ikke er behandlet korrekt.

Alle vores trapper udføres i varmgalvaniseret stål, som netop er behandlet, så det bedst muligt tåler det danske klima.

KORRISIONSBESKYTTELSE

Alt stål er varmgalvaniseret, i henhold til DS/EN1461.

Specifikationer

Bredde: 500 mm
Rygbøjle diameter: 700 mm
Stigetrin: 30×30 lejderprofil
Afstand til væg: Svarende til at en fod kan nå mindst 200mm over trinet (Målt til forkant)

Befæstigelse

Fastgørelse af facadestiger til væg, udføres med franske skruer og plugs, limankre, gennemgående bolte, betonskruer, alt afhængig af væggens beskaffenhed.

tillæg

Aflåselige låge for hængelås.

bemærkninger

Facadestiger er ikke godkendt som flugtvej i Danamrk. Her henvises til ståltrapper.