Print Friendly, PDF & Email

Om galvanisering

Vi bruger Dansk Overflade Teknik

Varmforzinkning er en af de bedste former for korrosionsbeskyttelse      

Lang holdbarhed, et minimum af vedligeholdelse og en optimal driftsøkonomisk løsning

Der findes næppe nogen bedre form for korrosionsbeskyttelse end varmforzinkning.

Under processen renses emnet for fedt, olie, glødeskaller, rust og andre urenheder, inden det nedsænkes i ca. 450 grader varm zink. Herved opstår der en legering mellem jern og zink, og dermed en meget tæt og fastsiddende beskyttelse af emnet der er så stærkt, at konstruktionen kan transporteres og håndteres uden, at zinken bliver beskadiget.

Når emnet er blevet varmforzinket, bliver det kvalitetskontrolleret for at sikre kunden det optimale resultat.

I det rette miljø medfører den stærke vedhæftning mellem zink og stål at varmforzinkede emner har utrolig lang holdbarhed og kun kræver et minimum af vedligeholdelse i levetiden.

En effektiv logistik er vigtig

Vi overfladebehandler hver uge flere tusinde emner hos DOT. Det stiller store krav til planlægning og logistik – specielt når vi har et mål om at kunne afhente, behandle og aflevere de fleste emner igen inden for 48 timer.

Logistikken starter i det øjeblik vores kunde bestiller afhentning af emner til overfladebehandling. Når materialerne ankommer til vores produktionsanlæg, aflæsses de i varemodtagelsen. Her bliver de kontrolleret og registreret, før de sendes videre til affedtning, afsyring, skylning, flusbehandling, tørreovn og endelig i zinkbadet og til efterfølgende kvalitetskontrol.

Mange emner transporteres videre herfra til malerafdelingen, hvor stålkonstruktionens overflade slibes for eventuelle ujævnheder, inden den påføres mellemmaling og topmaling, naturligvis under behørig kontrol for at sikre den optimale kvalitet.

Vi leverer kvaliteten

Men det er i bund og grund dig, der bestemmer den

Der findes retningslinjer vedrørende varmforzinkning i standarden DS/EN ISO 1461 og for malede overflader i DS/EN ISO 12944 og ikke mindst i de tyske retningslinjer DASt R022.

For varmforzinkningens vedkommende spiller stålkvaliteten, godstykkelsen og overfladens beskaffenhed ind på det færdige resultat.

  • Silicium og fosforindholdet er afgørende for zinklagtykkelsen.
  • Jo kraftigere gods, jo større lagtykkelse.
  • Jo større ruhed – bla. fra sandblæsning – jo højere lagtykkelse.

 

Lagtykkelsen kan til en vis grad påvirkes ved at holde emner kortere eller længere tid i zinkbadet.

Så ved specielle krav vejleder vi gerne for at opnå det bedste resultat.