Print Friendly, PDF & Email

Facadestiger

Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.

Fasadestigerne opbygges efter ønsket mål og tilpasning.

De leveres med rygbøjle fra 2,5 meter højde med en diameter på 700 mm. Rygbøjlen fortsætter til minimum 1000 mm over udgangen af stigen.
Udgangsrepos med håndliste på begge sider, sikre en korrekt udgang. Ved facadestiger over 6000mm anvises en mellemrepos ( hvilerepos )

Specifikationer

Bredde : 500 mm
Rygbøjle diameter : 700 mm
Stigetrin : 30×30 lejderprofil
Afstand til væg :  Svarende til at en fod kan nå mindst 200 mm over trinet. ( målt forkant trin )

Tillæg

Aflåselig låge for hængelås.

Befæstigelse

Fastgørelse af facadestiger til væg, udføres med franskeskruer og plugs, limanker, gennemgående bolte, betonskruer,
alt afhængig af væggens beskaffenhed.

Bemærkninger

Facadestiger er ikke godkendt som flugtvej i Danmark.
Her henvises til Ligeløbtrapper og spindeltrapper.

Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.
Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.
Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.
Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.
Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.
Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.
Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.
Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.