Print Friendly, PDF & Email

Facadestiger

Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.

Fasadestigerne opbygges efter ønsket mål og tilpasning.

De leveres med rygbøjle fra 2,5 meter højde med en diameter på 700 mm. Rygbøjlen fortsætter til minimum 1000 mm over udgangen af stigen.
Udgangsrepos med håndliste på begge sider, sikre en korrekt udgang. Ved facadestiger over 6000mm anvises en mellemrepos ( hvilerepos )

Specifikationer

Bredde : 500 mm
Rygbøjle diameter : 700 mm
Stigetrin : 30×30 lejderprofil
Afstand til væg :  Svarende til at en fod kan nå mindst 200 mm over trinet. ( målt forkant trin )

Tillæg

Aflåselig låge for hængelås.

Befæstigelse

Fastgørelse af facadestiger til væg, udføres med franskeskruer og plugs, limanker, gennemgående bolte, betonskruer,
alt afhængig af væggens beskaffenhed.

Bemærkninger

Facadestiger er ikke godkendt som flugtvej i Danmark.
Her henvises til Ligeløbtrapper og spindeltrapper.

Har du spørgsmål?

Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.
Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.
Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.
Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.
Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.
Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.
Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.
Facadestiger fra Schøller stål som adgangsvej til tag.

Facadestiger bruges til at komme op på taget af bygninger, så man kan udføre reparationer eller renoveringer. De er populære, fordi de giver adgang til højder, der ellers ville være svære at nå, og fordi de er relativt nemme at installere og bruge.

Der findes mange forskellige typer af facadestiger, men de fleste består af en række trin eller stiger, der er fastgjort til en ramme, der kan sættes op mod facaden. Rammen er som regel lavet af aluminium eller stål og er udstyret med sikkerhedsforanstaltninger, såsom stødabsorberende fødder og sikkerhedsliner, der holder stigen på plads.

Når man skal vælge en facadestige, er det vigtigt at vælge den rigtige størrelse og type til det arbejde, man skal udføre. 

Det er også vigtigt at facadestigen er godt vedligeholdt og i god stand, så man undgår ulykker. Dette gælder både for selve stigen og sikkerhedsudstyr som liner og fødder. Det anbefales også at få en professionel til at installere og vedligeholde facadestigen, da det er et specialiseret område, og det er vigtigt at have den rigtige viden og erfaring.

Facadestiger er et nyttigt redskab, når man skal udføre reparationer eller renoveringer på bygninger, men det er vigtigt at huske på, at de også kræver en vis forberedelse og viden om sikkerhed. Man bør altid sørge for at have den rigtige uddannelse og viden om, hvordan man bruger og vedligeholder facadestiger, og man bør altid følge sikkerhedsinstruktionerne nøje.